دکوراسیون داخلی 

اطلاعات پروژه

نام : ساختمان 37

آدرس : استان تهران، کوی نصر

تیم طراحی : آذین قربانی ، حامد فلاحی

تاریخ : 1394-1395

مساحت ساختمان : 70 متر مربع

نوع : مسکونی

نظارت و اجرا : گروه معماری خشت و خاک