در این مطلب می‌توانید ایده‌هایی برای اجرای آشپزخانه‌های ال شکل را مشاهده کنید 

هنگام طراحی یک آشپزخانه کاربردی، باید "مثلث کاری" را در نظر بگیرید، یعنی فاصله بین سینک خود، اجاق گاز و یخچال را در نظر داشته باشید.