در این مطلب می‌توانید ایده‌هایی برای اجرای آشپزخانه‌های ال شکل را مشاهده کنید 

هنگام طراحی یک آشپزخانه کاربردی، باید "مثلث کاری" را در نظر بگیرید، یعنی فاصله بین سینک خود، اجاق گاز و یخچال را در نظر داشته باشید.

 طرح L شکل به بهترین شکل در فضاهای کوچک و متوسط کار می کند. آشپزخانه عالی همه چیز در مورد قوانین نیست هر چند، آن را به همان اندازه در مورد چگونگی این فضا احساس و الهام بخش شما برای ایجاد مواد غذایی افسانه است.

 

 

منبع : 

http://www.home-designing.com